AWVN Young HR zoekt nieuwe bestuursleden!

Het AWVN Young HR-netwerk ontwikkelt zich in hoog tempo. Waar we een aantal jaar geleden begonnen als ontmoetingsplaats voor jonge HR-professionals kwam daar na verloop van tijd een denktank functie parallel aan te lopen. Behalve het delen van kennis en ervaring werd Young HR een netwerk dat nieuwe ideeën ontwikkelt die een serieuze rol binnen de vereniging spelen. Het afgelopen jaar zijn ook de eerste stapjes naar buiten gezet; in samenwerking met FNV Jong, CNV Jong en VCP Young Professionals sloten we het Jongerenakkoord en vanaf dit najaar zullen we een zetel krijgen in de Jongeren SER. In de komende jaren hopen we deze drie functies – netwerk, inhoudelijk en polder – te versterken met een actief netwerk als stevig fundament.

 

We zoeken …

Per 1 december een “Young HR-bestuur” vanuit de Young HR-professionals bij leden. De bestuursleden vertolken gedurende twee jaar de mening van jonge HR-professionals / jonge werkgevers; zij zijn het Young HR-gezicht naar buiten toe en nemen ook zitting in de Beleidscommissie, de groep met leden die zich buigen over de ontwikkeling en vernieuwing van HR-onderwerpen. Deze twee HR-professionals zullen samen met Hendrik Noten vanuit AWVN, het Young HR-netwerk verder uitbouwen op de verschillende terreinen.

 

Taken Young HR-bestuurslid

De functie bestaat uit de volgende taken:

 • Zitting nemen in de AWVN-beleidscommissie. Samen met HR-managers van grote ondernemingen spreken over belangrijke thema’s en gezamenlijk beleid vormgeven, waarmee AWVN werkgevend Nederland wil beïnvloeden.
 • De schakel zijn tussen het Young HR Netwerk en de Beleidscommissie: de mening van jongeren vertolken in de beleidscommissie.
 • Naar buiten toe vertegenwoordigen van het Young HR netwerk: column in het verenigingsblad Werkgeven, podium tijdens AWVN-congressen, de SER en mogelijk in de media.
 • Het netwerk verder uitbouwen, met nog meer actieve leden die hun mening laten horen over HR-gerelateerde zaken en ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
 • Inhoudelijke agenda ontwikkelen en regie voeren over te houden bijeenkomsten en andere activiteiten die zowel gericht zijn op informatie overdragen en netwerken als op visie ontwikkelen.

 

Wat vragen wij van de Young HR-bestuursleden?

 • Ambitie om verder te groeien in het HR-vakgebied.
 • Affiniteit met vernieuwend nadenken over werkgeverschap.
 • Kunnen verbinden tussen mensen en netwerken op verschillende niveaus.
 • Commitment van de eigen leidinggevende dat het bestuurslid tijd mag besteden (2/4 uur per week) aan het Young HR Netwerk. AWVN zal dit commitment eventueel bespreken met de leidinggevende.
 • Door de zittingstijd van twee jaar stellen we een leeftijdsgrens van 32.

 

Wat bieden wij?

 • Een groot netwerk in de HR-wereld met daarin, via de Beleidscommissie, veelvuldig contact met vooraanstaande HR-managers.
 • Persoonlijke profilering in het volledige netwerk AWVN (bijvoorbeeld een column in het AWVN-vakblad Werkgeven, podium op AWVN-bijeenkomsten en congressen, etc.)
 • De kans om bij te dragen aan belangenbehartiging en visieontwikkeling op relevante sociaaleconomische en maatschappelijke vraagstukken t.b.v. bij de vereniging aangesloten werkgevers.

 

Meer weten? Aanmelden?

Heb je interesse in of vragen over deze functie, laat dit dan weten aan Hendrik Noten (h.noten@awvn.nl). Aanmelden kan door het sturen van een CV en korte motivatie, uiterlijk 25 oktober 2015. Wij zullen met de geïnteresseerden sollicitatiegesprekken voeren.

Delen via social media