Over Young HR

AWVN Young HR-netwerk

Het AWVN Young HR-netwerk is een netwerk van jonge HR-professionals, op HBO-/WO-niveau, tot ongeveer 35 jaar die werken bij organisaties die lid zijn van AWVN. Het netwerk bestaat uit meer dan 100 leden en groeit nog steeds! Deelname aan het Young HR-netwerk is gratis.

AWVN is de grootste werkgeversvereniging in Nederland, waarbij meer dan 750 werkgevers en brancheverenigingen zijn aangesloten. Ga voor meer informatie naar www.awvn.nl.

Het Young HR-netwerk biedt jou een platform waarin je op een laagdrempelige manier in contact kunt komen met jonge HR-professionals om ervaring en kennis uit te wisselen. Tevens kan het netwerk je helpen bij het aanscherpen van je mening en visie op HR-zaken.

Contact

Heb je vragen en/of tips over dit netwerk? Stel ze dan aan Ida Kooijmans-Pronk:

younghr@awvn.nl

M. 06 - 42 37 03 92

 

Bijeenkomsten

Zo’n vier keer per jaar komen we – fysiek - bij elkaar om met elkaar te spreken over actuele HR-thema’s, trends en ontwikkelingen. De deelnemers beoordelen deze bijeenkomsten als heel positief en vinden deze zeer leerzaam. We nodigen interessante sprekers uit, er is veel ruimte voor interactie en ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Twee bijeenkomsten organiseren we alleen voor de leden van AWVN en worden bezocht door gemiddeld twintig leden per keer. De twee andere bijeenkomsten per jaar stellen we ook open voor niet-leden en jonge vakbondsbestuurders. Die open bijeenkomsten worden bezocht door gemiddeld 70 mensen per keer.

Young HR Denktank

We willen het geluid uit het Young HR-netwerk ook laten klinken in de overige AWVN-netwerken. Tevens willen we de AWVN-Beleidsthema’s hiermee voeden. Op het AWVN Jaarcongres in oktober 2014 presenteren we de Young HR-visie op ‘de toekomst van werk’.

Bestuur

Vanuit AWVN is Jolanda Lekkerkerk degene die inhoudelijk betrokken is bij het Young HR-netwerk. Ida Kooijmans helpt met de praktische zaken rondom bijeenkomsten.

Daarnaast hebben we met twee AWVN-leden het Young HR-bestuur opgericht. De bestuursleden zijn Thomas van Oudsheusen (UWV) en Mariella Priem (ECT). Met hen werken we aan verdere professionalisering van het netwerk Hieronder stellen zij zich voor.

Jolanda Lekkerkerk

‘Mijn naam is Jolanda Lekkerkerk, ik ben 34 jaar en woon in Den Haag. Ik werk bijna 8 jaar voor AWVN binnen het team Internationaal. Wij adviseren AWVN-leden over internationaal werken met eigen personeel in het buitenland. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd in migratierecht, sociaal zekerheidsrecht en internationaal arbeidsrecht. Hiervoor heb ik als HR-adviseur gewerkt en tegelijkertijd mijn studie Arbeidsrecht afgerond. Ik coördineer het AWVN Young HR-netwerk en bepaal mede de inhoudelijke agenda.'

 

Thomas van Oudheusden

’Ik ben Thomas, 32 jaar en woon in Amsterdam. Na mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie ben ik het HR-vak ingerold. Eerst bij een HR-adviesbureau waar ik mij vooral bezighield met werving en selectie en loopbaanbegeleiding. Nu werk ik bij UWV. Hier was ik de afgelopen jaren arbeidsvoorwaardenspecialist en maakte ik deel uit van het team dat de onderhandelingen over de cao en die over het sociaal plan voert. Sinds 1 januari richt ik mij op beleidsadvies in de volle breedte van het HR-spectrum en is een van mijn belangrijkste taken het centrale HR-beleid aan te laten sluiten bij de behoefte in een van de grote divisies van UWV, Sociaal Medische Zaken. Dit is het onderdeel dat de sociaal medische keuringen in Nederland uitvoert.
Ik ben in het Young HR bestuur en de Beleidscommissie van AWVN gegaan omdat ik graag meedenk over het HR-beleid dat AWVN uitdraagt en ik eraan kan bijdragen dat het perspectief van jongeren voldoende gehoord wordt. Bovendien verwacht ik er veel te leren doordat ik meer inzicht krijg in de manier waarop andere organisaties hun HR inrichten.’

Mariëlla Priem

‘Mijn naam is Mariëlla Priem, 25 jaar. Sinds januari 2012 ben ik werkzaam als HR-adviseur bij ECT (Europe Container Terminals) op de Maasvlakte van Rotterdam. ECT is Europa's meest geavanceerde containeroverslagbedrijf. Als HR-adviseur ben ik verantwoordelijk voor het HR-beleid van een eigen aandachtsgebied ‘ECT corporate en de Technische Dienst’, ongeveer 550 man. Op dit moment werken we aan interessante thema’s zoals talentmanagement, digitalisering, professionalisering met behulp van KPI’s en ik heb een traineeship opgericht. Voor mijn indiensttreding bij ECT studeerde ik Bedrijfskunde, master Human Resource Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel volg ik aan de Universiteit van Amsterdam een tweede masterstudie, Arbeidsrecht - eigenlijk altijd een tweede passie van mij geweest. De combinatie van de twee studies geeft interessante inzichten en mogelijkheden.

Binnen het AWVN Young HR netwerk ga ik graag aan de slag met mijn interesse in en passie voor HRM. Ik wil graag een inhoudelijke bijdrage leveren aan de visievorming en beleidsontwikkeling van AWVN.’